Pancera Tubi: фирмата

От 1976 г. фирма PANCERA TUBI E FILTRI S.r.l. („ПАНЧЕРА ТУБИ Е ФИЛТРИ“ ООД) е доставчик на тръби, филтри и принадлежности за изграждането на артезиански кладенци.

Благодарение на предлаганото качество и иновациите, фирмата растеше с постоянни и непрекъснати темпове и тази тенденция продължава и до днес, когато със своите 7 000 кв.м. площ представлява солидно и конкурентоспособно предприятие. С цел да установи все по-тесни и ефективни партньорства с клиентите си, фирма PANCERA TUBI E FILTRI S.r.l. е винаги редом с клиента от момента на офертата до финалната доставка на материалите.

Повече информация