Ultragel

ОПИСАНИЕ: Ultra Gel е глина на базата на натриев бентонит с висока производителност с добавен специален сух полимер. Използва се при сондиране със сондажни разтвори и служи за запазване на цялостта на отвора по време на пробиването.

Специално се препоръчва за почви със силна степен на пропускливост и порьозност (пясък/чакъл), тъй като създава много добър филтриращ водонепропусклив слой, който стабилизира отвора или при проблеми с почистването на отвора, тъй като осигурява отлична якост на гела.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ: Съотношенията за разбъркване са базирани на използването на сладка вода: чистотата на водата има пряко влияние върху ефикасността на бентонита. За постигане на подобри резултати препоръчваме към водата за приготвяне на бентонита да се добави натриев карбонат до достигане на pH 8.5-9.5. Използвайте струен смесител и фуния и добавете бентонита бавно.

Изтеглете PDF лист