Pure Bore

ОПИСАНИЕ: Pure – Bore е полимер, който служи за получаване на отлична естествена и биоразградима сондажна течност. Подходящ е за многобройни ситуации, с които се сблъскваме по време на сондиране, осигурява висока степен на стабилност и възможност за отстраняване на отпадъците, в глинести или шистозни почви пречи на хидратацията им, в пропускливи или порьозни почви (пясък, чакъл и др..) образува отличен водонепропусклив филтриращ слой. Може да се използва и като добавка към бентонита, за да се подобрят качествата му в особено трудни почви или да се подобрят характеристиките му.

ПРЕДИМСТВА:
• НЕ Е ТОКСИЧЕН
• Лесно и ефикасно приготвяне както в сладка, така и в солена вода
• Стабилен по време на сондиране
• Рециклира се
• 3 кг Pure-Bore осигуряват същия вискозитет като 60 кг бентонит за гражданско строителство или 25 кг високоефективен бентонит
• Естествено биоразградим е (за забавяне на процеса на биоразграждане може да добавите стабилизатор)
• Може да се унищожава химически чрез прибавяне на калциев хипохлорит
• Ниска цена на изхвърлянето на суспензията (шлам). За да разделите отпадъците, оставете продукта да се разгради биологично или го унищожете с калциев хипохлорит. След като бъдат разделени, течната субстанция може да се изхвърли в инсталациите за пречистване на отпадни води, докато отпадъците остават полу-сухи.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Добавете бавно и равномерно през достатъчно голяма фуния тип Вентури. Продължете да разбърквате, докато Pure – Bore не се разтвори напълно.

Изтеглете PDF лист