ТРОЙНО ОСТРИЕ

Висококачествено ТРОЙНО ОСТРИЕ с 3-4-6 ножа, произведени за сондиране на среднотвърди почви или за различни инженерно-технически дейности, водни кладенци, инфраструктурни работи, мини, нкериране и фундаменти. Този продукт се продава с диаметри от 88.9 до 495.3 mm.

Изтеглете PDF лист