СПИРАЛНИ ФИЛТРИ

Спиралният филтър е иновативен и високоефективен продукт. Произвежда се чрез усукване на стоманена тел с трапецовидно или триъгълно сечение около носещи кръгли пръти в кръг, образуващи цилиндър. Размерите и на двата елемента са променливи в зависимост от налягането на сплескване и от опъна, на които са подложени филтрите. Телта е заварена индукционно върху кръглите пръти, една компютъризирана система контролира и управлява всички параметри по време на производствените етапи, като гарантира перфектно заваряване във всички пресечни точки с прътите. Чрез компютър се контролира и дали образуващите се спирали са разположени на еднакво разстояние, така че да оформят непрекъснати процепи с еднакви размери. Тази специфична конструкция осигурява много повече площ на отворите в сравнение с другите филтри (около 50% от общата повърхнина), като по този начин се избягват завихряния и последващи от това загуби на налягане.
Формата на телта и разположението й (с по-голямата страна, обърната навън) позволяват филтриране на голяма част от зрънцата, като пропускат само най-фините, които се приплъзват вътре, без да задръстват процепите (Фиг. 1).

Фиг. 1

НАШАТА ПРОДУКТОВА ГАМА
Диаметри: от 62 до 1016 mm
Процепи: от 0,25 до 4,00 mm без запушване на процепите. Дължини: по заявка
Връзки: за заваряване с яки, резбовани фитинги M/Ж Материали: AISI 304 и
316 L неръждаема стомана , въглеродна стомана
Покрития: филтрите от въглеродна стомана може да се доставят
електропоцинковани или покрити с боя на водна основа

Изтеглете PDF лист