КОМПАКТОНИТ

ОПИСАНИЕ: Компактонитът е бентонит на пелети, който служи за укрепване на кладенеца, тъй като запечатва перманентно и не пропуска вода. Направен е от естествен бентонит без органични вещества и с висока степен на набъбване.

Предназначен за използване при мониторинг на подземните води, с цел осигуряване на химически еластично деформируемо запечатване, с висока степен на водонепропускливост и гъвкавост, компактонитът изолира филтриращите части на кладенците под наблюдение и запечатва изключително добре кладенци, които вече не се използват.

Изтеглете PDF лист