ОРЕБРЕНИ ТРЪБИ И ФИЛТРИ

Оребрените ПВЦ тръби и филтри са произведени от нетоксичен материал и отговарят на изискванията на италианското Министерско постановление № 174 от 06.04.2004. Външното надлъжно оребряване не позволява на пясъка и чакъла да се отлагат по прорезите. Това осигурява по-висока входяща скорост на водата във филтъра, подобрявайки неговите хидравлични характеристики и увеличавайки дебита. Доказано е, че направеният с външно надлъжно оребряване филтър гарантира по-висока пропускливост в сравнение с гладкия филтър със същите размери, поради което е възможно да намалите диаметъра на сондиране с последващо от това намаление на разходите.

Освен това оребряването подобрява стабилността на цялата колона и осигуряват по-добра якост на външен натиск при осово натоварване на носещото тръбно сечение. При хоризонталните дренажи спомага за по-добро водохващане.

Изтеглете PDF лист