Bentogel HP2

ОПИСАНИЕ: Bentogel HP2 е бентонит за сондиране с помощта на флуид. Полученият шлам притежава отлични флуидни характеристики и се препоръчва предимно за специфични условия, при които се изисква ниска концентрация на бентонит в шлама.

Първоначално създаден като бентонит за чакълести или трудни почви благодарение на бързото му хидратиране и създаване на вискозитет, който остава непроменен в продължение на 24 часа.

.

Изтеглете PDF лист