ТРЪБИ И ФИЛТРИ ОТ HDPE

Тръбите от HDPE се произвеждат от сертифициран полиетилен с висока плътност PE100 и са годни за транспортиране на флуиди под налягане съгласно стандарти UNI EN 12201, EN 1622 и UNI EN ISO 15494 (PN6, PN 10, PN 16, PN 25). Те се използват и за провеждане на питейна вода, тъй като отговарят на хигиенно-санитарните изисквания на италианското Министерско постановление №174 от 06.04.2004 и съответстват на органолептичните изисквания,
проверявани съгласно EN 1622.

Продуктовата ни гама включва тръби с марка IIP съгласно стандартите UNI EN 12201, EN 12201, UNI EN ISO 15494 и EN 1622 с диаметри от 32 mm до 630 mm с гладки краища за челно заваряване или резбовани, както и филтри, произведени посредством микропрорези в тръбите.

Изтеглете PDF лист