ФИЛТРИ С МИКРОПРОРЕЗИ

Филтрите с микропрорези са ПВЦ тръби, по които се правят прорези, обикновено по цялата повърхност, за да се използва максимално каптажният капацитет. Прорезите са хоризонтални спрямо горния ръб (образувателната) на тръбите. Данните доказват, че хоризонталните отвори имат висока хидравлична ефективност и осигуряват повишена якост на смачкване, благодарение на дъговидната форма на материала около процепа. Използват се основно в почви с дребна зърнометрия за изграждане на артезиански кладенци, дренажи и др. Продуктът се произвежда според нуждите на Възложителя: дължината и броят на прорезите зависят от необходимата повърхност на отворите, те също така може да се правят от една, две, три или четири страни на тръбата (вж фиг. 1), докато ширината на прорезите се определя от зърнометричния състав на почвата.

Изображение в разрез на прорезите, направени от 1, 2, 3 и 4 страни.

Изтеглете PDF лист